Home
Ikla tal-Milied - Kuncert tal-Milied - Purcissjoni tal-Milied
 Ikla tal-Milied - Kuncert tal-Milied - Purcissjoni tal-Milied
 
Tabilhaqq dan ix-xahar ta’ Dicembru tal-2014 jibqa’ impenjattiv ghas-Socjeta’ Filarmonika Prekursur mill-protagonisti li jiffurmaw din l-ghaqda b’mod holistiku.  Is-Sibt 20 ta’ Dicembru 2014 il-kumitat haseb li bhal jorganizza l-ikla annwali tal-Milied.  Din is-sena giet imtella fil-Cornucopia Hotel gewwa x-Xaghra fejn attendenza kienet ferm tajba u din ta’ l-ahhar lahqet il-mija u sittin ruh.  Din hi indikazzjoni ohra tal-ghaqda li tezizti bejn  il-kumitat, bandisti, surmastrijiet u l-ammiraturi Xewkin li dejjem ikomplu isusu wara s-success tal-Banda Prekursur tax-Xewkija.

Il-Hadd 21 ta’ Dicembru gie organizzat ‘D Youth Band Christmas Concert’ fis-sala Zakkarija Cilia fil-kazin tal-Banda Prekursur.  L-aljievi li tippossedi il-Banda flimkien ma bandisti zghazagh ohrajn stabbiliti kienu l-muzicisti li tellghu dan il-kuncert tal-Milied.  Attivitajiet bhal dawn tkompli theggeg lil dawn l-aljievi li ikomplu jistudjaw il-muzika u juru lin-nies il-hiliet taghhom fejn tirrekjedi l-istess muzika.  Fost il-bicciet li indaqqu kien hemm: Angels We Have Heard On High, White Christmas – fejn f’din il-bicca muzika kantat b’mod eccellenti zaghzugha ohra mix-Xewkija Sarah Bonnici, Ding Dong Merrily On High, A Jubilant Christmas, Joyful and Triumphant u Christmas Finale.  Id-direzzjoni muzikali kienet f’data f’idejn il-bakketta tal-Assistant Surmast tal-Banda Prekursur Mro Mark Gauci.  Prosit ferm lil dawn iz-zghazagh muzicisti flimkien mas-surmast ta’ din l-inizzjattiva!

L-ahhar impenn li l-Banda Prekursur kellha ghal din is-sena li aktar ma jghaddi z-zmien aktar tersaq lejn it-tmiem taghha, kien il-marc bix-xbieha ta’ Gesu Tarbija lejlet il-Milied 24 ta’ Dicembru 2014.  Il-marc bhal kull sena jibda minn quddiem il-fergha tal-muzew tas-Subien u lahaq il-qofol tieghu b’medleys tal-milied fil-Knisja Arcipretali u Rotunda tax-Xewkija.

F’isem il-Kumitat Centrali tal-Banda Prekursur, Il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin, Sotto-Kumitat tan-nisa, Surmastrijiet u Bandisti jawguraw is-Sena tajba lix-Xewkin kollha.  Grazzi tas-sosten b’mod kontinwu li turu lejn is-Socjeta’ Filarmonika Prekursur.
 
{artiklu: Joseph Vella, ritratti: M'angelo Camilleri, Xewkija.net} 
 
- Ikla tal-Milied 
 
milied_14_1.jpg 
milied_14_2.jpg
 
- D Youth Band Christmas Concert 
 
milied_14_3.jpg
milied_14_4.jpg
milied_14_5.jpg
milied_14_6.jpg
milied_14_7.jpg
milied_14_8.jpg
milied_14_9.jpg
milied_14_10.jpg
 
- Purcissjoni tal-Milied 
 
milied_14_11.jpg
milied_14_12.jpg
milied_14_17.jpg 
milied_14_13.jpg
milied_14_14.jpg
milied_14_15.jpg
milied_14_16.jpg
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 217