Home
Marc ta' filghodu Qala - Marc tad-Dimostrazzjoni San Lawrenz
 Marc ta' filghodu Qala - Marc tad-Dimostrazzjoni San Lawrenz 
 
Il-Hadd 2 t’Awwissu il-Banda Prekursur tax-Xewkija hadet sehem fil-marc ta’ filghodu fil-festa ta’ San Guzepp fir-rahal tal-Qala.  F’temp tipiku tas-Sajf, jigifieri xemx tizreg, il-marc beda fil-11.30am minn Triq il-Belvediera fil-Qala u spicca fil-pjazza principali tar-rahal.  L-isforz kollettiv minnhabba l-elementi naturali tal-Bandisti u s-Surmast wera’ billi l-attendenza Qalin ippartecipaw u kantaw mal-marci brijuzi li l-Banda taghna daqqet.  Il-marc spicca fis-2.30pm.
 
Mis-shana li soffrew il-protagonista tal-Banda Prekursur, ghas-shana u x-xiwi li hass il-qaddis San Lawrenz.  Dan il-paragun hu validu ghas-semplici ragun li hames t’ijiem wara – il-Gimgha 7 t’Awissu 2015 -  il-Banda Prekursur kienet mistiedna sabiex taghmel il-marc tal-Gimgha tad-Dimostrazzjoni fir-rahal ta’ San Lawrenz. Il-marc beda minn Triq San Lawrenz u spicca fil-pjazza principali fost ic-capcip u kanta hekk kif ix-xbieha artistika ta’ San Lawrenz kienet qeghda tittella’ fuq il-pedestal f’post prominenti fil-pjazza tar-rahal.   
 
{artiklu: Jospeh Vella, ritratti: M'angelo Camilleri} 
 
qalalawren_15_1.jpg 
 
qalalawren_15_2.jpg
qalalawren_15_3.jpg
qalalawren_15_4.jpg
qalalawren_15_5.jpg
qalalawren_15_6.jpg
qalalawren_15_7.jpg
qalalawren_15_8.jpg
qalalawren_15_9.jpg
qalalawren_15_10.jpg
qalalawren_15_11.jpg
qalalawren_15_12.jpg
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 240