Home
Titkompla l-missjoni: Zebbug, Ghajnsielem, u Xewkija
Titkompla l-missjoni: Zebbug, Ghajnsielem, u Xewkija

Hekk kif jindika l-isem ta’ dan l-artiklu il-missjoni tas-Socjeta’ Filarmonika Prekursur fejn jirrigwardja servizzi f’diversi irhula tkompli.  Is-Sibt 23 t’Awwissu 2014 il-Prekursur kienet mistiedna sabiex tesegwixxi marc u programm muzikali fir-rahal taz-Zebbug.  Is-Surmast Direttur Mro Anthony Borg ghazel diversi bicciet muzikali li l-istess Banda daqqet fil-programm tal-festa lura f’Gunju.  Fost dawn daqqejna: Selections from Aida, Main Theme of Romeo & Juliet, Maltese Fok Tunes, Ammerland fost ohrajn.  
 
Kien imiss li l-Banda taghmel zewg servizzi fi spazju ta’ jumejn.  L-ewwel servizz kien fir-rahal ta’ Ghajnsielem fejn il-Hamis 28 t’Awwissu 2014 akkumpanjata mill-Banda San Guzepp t’Ghajnsielem, ghamilna marc fit-toroq t’Ghajnsielem.  Il-qofol tal-marc intlahaq appenna z-zewg baned waslu fuq iz-zuntier tal-Knisja iddedikata ad unur il-Madonna ta’ Loreto.
 
L-ghada l-Gimgha Jum il-Martirju ta’ San Gwann Battista jigifieri id-29 t’Awwissu 2014 il-Banda Prekursur ghamlet marc biex tfakker din it-tieni festa taghna x-Xewkin.  Il-marc beda minn quddiem is-Sede tal-Banda u baqa’ sejjer sal-pjazza principali.  Hemmhekk kien hemm jistenniena l-Huggiega tradizzjonali ta’ San Gwann Battista u kif ukoll nar pirotekniku li inharaq mid-diversi postijiet stazzjonati fil-pjazza.
 
{artiklu: Joseph Vella, ritratti: M'Angelo Camilleri} 
 
1zeb-xew_1.jpg 
1zeb-xew_2.jpg
1zeb-xew_3.jpg
1zeb-xew_4.jpg
1zeb-xew_5.jpg
1zeb-xew_6.jpg
1zeb-xew_7.jpg
1zeb-xew_8.jpg
1zeb-xew_9.jpg
1zeb-xew_10.jpg
1zeb-xew_11.jpg
1zeb-xew_12.jpg 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 212