Home
San Guzepp u San Lawrenz
San Guzepp u San Lawrenz
 
Zewg irhula li huma allokati geografikament imbedin minn xulxin huma l-Qala u San Lawrenz.  Dawn ta’ l-ahhar, skond kif jindika l-isem tar-rahal, jiccelebraw il-festa ta’ San Lawrenz filwaqt li r-rahal tal-Qala jiccelebraw il-festa lil San Guzepp.  Fiz-zewg festi s-Socjeta’ Filarmonika Prekursur kienet mistiedna sabiex tesegwixxi marc fiz-zewg irhula rispettivament.  Il-Hadd 3 t’Awwissu 2014 il-Banda kienet mistiedna sabiex taghmel il-marc ta’ filghodu ta’ jum il-festa.  F’xemx qalila u tizrec l-imsemmi marc beda fil-11:30am u lahaq il-qofol tieghu fil-pjazza tar-rahal.
 
Anqas minn gimgha wara l-banda tar-rahal regghet kienet impenjattiva biex tesegwixxi l-marc tad-dimostrazzjoni f’San Lawrenz.  Dan il-marc gie esegwit nhar il-Gimgha 8 t’Awwissu 2014.  Il-klajmaks ta’ dan il-marc intlahaq bit-tlugh tal-istatwa ta’ San Lawrenz fuq il-pedestal f’nofs il-pjazza tar-rahal f’fost id-daqq tal-innu “Lorenzo Taghna” u il-kant tal-benjamini Lawrenzjani.  
 
(artiklu: Joseph Vella, ritratti: Xewkija.net) 
 
Is-Servizz fil-Qala 
 
qala_san_lawr_14_1.jpg
qala_san_lawr_14_2.jpg
qala_san_lawr_14_3.jpg
qala_san_lawr_14_4.jpg
qala_san_lawr_14_5.jpg
 
qala_san_lawr_14_6.jpg
qala_san_lawr_14_7.jpg
 
Is-Servizz f'San Lawrenz 
 
qala_san_lawr_14_8.jpg
qala_san_lawr_14_9.jpg
qala_san_lawr_14_10.jpg
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 211