Home
Attivitajiet relatata mal-President ta’ Malta u l-Istrina
Attivitajiet relatata mal-President ta’ Malta u l-Istrina

Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca ghandha ferm ghal qalbha il-kultura taghna l-Maltin.  Xhieda ta’ dan hi l-inizjattiva li hadet li ttella’ wirja fil-Palazz tal-President fejn kull Socjeta’ tal-Banda kemm f’Malta u kif ukoll f’Ghawdex jiehdu sehem fiha.  Is-Socjeta Filarmonika Prekursur accettat din l-istedina u s-sehem taghna kien li niehdu l-istandard tal-Banda taghna.  Il-wirja ser tibqa’ miftuha sat-23 ta’ Dicembru 2014.
 
L-istess personalita, jigifiri l-President ta’ Malta, hasbet li sabiex tiftah ufficjalment il- pre-attivitajiet relatati mall-Istrina 2014, tkun hawn gewwa Ghawdex.  Hi, flimkien mal-kontingent taghha, dahru diversi irhula u jigbru id-donazzjonijiet mir-rahal rispettiv.  Ir-rahal tax-Xewkija ospitat ghal darba ohra fi ftit jiem il-President ta’ Malta, is-Sibt 20 ta’ Dicembru 2014 ghal habta tas-saghtejn ta’ wara nofs in-nhar.  Ghal din l-okkazzjoni b’gest nobbli ghal dawk vulnerabbli, il-Kumitat tal-Banda haseb sabiex jghaqqad ‘ D Youth Band’ fejn il-protagonisti huma il-maggoranza aljievi u bandisti tas-Socjeta’ Filarmonika Prekursur.  Din il-Banda kienet taht id-Direzzjoni tal-Assistent Surmast Mro Mark Gauci.  Ta’ bilhaqq dawn il-bandisti flimkien mas-Surmast hargu b’kull unur b’din l-attivita fejn indaqqu Carols tal-Milied.  Il-kantanta stabbilita mix-Xewija s-Sinjorina Sarah Bonnici kantat ‘White Christmas’ mal-kumplament tal-muzicisti li ffurmaw il-‘Youth Band.  L-Kumitat tal-Banda ta’ l-offerta tieghu lil President flimkien mar-residenti u ghaqdiet ohra fix-Xewkija.    
 
{artiklu: Joseph Vella, ritratti: Darren Pace, Kunsill Lokali tax-Xewkija} 
 
pres_.1.jpg
pres_.2.jpg
pres_.3.jpg
pres_1.jpg
pres_2.jpg
pres_3.jpg
pres_4.jpg
pres_5.jpg
pres_6.jpg
pres_7.jpg
pres_8.jpg
pres_9.jpg

 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 216