Home
Il-Festa ta' San Gorg fil-Belt Victoria
Il-Festa ta' San Gorg fil-Belt Victoria
 
Nhar il-Hamis 16 ta' Lulju 2015 il-Banda Prekursur hadet sehem fil-festa ta' San Gorg fil-Belt Victoria, fejn dan l-istess marc beda minn Triq Palma, ghal Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza u spicca fi Pjazza Savina.  It-tieni banda mistiedna f'dan il-marc ma kienet hadd hlief il-Banda Santa Katerina taz-Zurrieq.  Il-banda Prekursur kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro Anthony Borg.
 
{artiklu: Joseph Vella, ritratti: M'angelo Camilleri} 
 
sangorg15_1.jpg
sangorg15_2.jpg
sangorg15_3.jpg
sangorg15_4.jpg
sangorg15_5.jpg
sangorg15_6.jpg
 
 
 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 239