Scrolling Images
Home
Ir-rebha fuq il-mewt

Ir-rebha fuq il-mewt

 

L-akbar festa fir-religjon tal-kristjanezmu hu meta Sidna Gesu Kristu qam mill-mewt wara tlett ijiem.  F'pajjizna u kif ukoll f'rahalna nfakkru dan l-avveniment u naghtuh certu importanza li tisthoqlu.  Din is-sena Jum l-Ghid il-Kbir habat nhar il-Hadd 20 t'April 2014.   Mat-tokki tad-9:30am tfaccat fil-bieb tal-knisja arcipretali tax-Xewkija l-istatwa li tissimbolizza l-qawmien ta' Gesu mill-mewt.  Din l-istess statwa giet merfugha miz-zghazagh habrieka li ghandha fi hdana rahal twelidna.  Il-kontribut tal-Banda bhal kull okkazzjoni ohrajn hi li takkumpanja din il-purcissjoni b'marci brijuzi, diversi valzi u l-innu tal-irxoxt ma jonqosx.   

 

{artiklu: Joseph Vella, ritratti: M'angelo Camilleri} 

 

irxoxt_14__1.jpg

irxoxt_14__2.jpg

irxoxt_14__3.jpg

irxoxt_14__4.jpg

irxoxt_14__6.jpg

irxoxt_14__7.jpg

irxoxt_14__8.jpg

irxoxt_14__9.jpg

irxoxt_14__10.jpg

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 198