Home
Kuncert Muzikali minn Rothwell Temperance Band
Fuq inizzjattiva tas-surmast habrieki tal-banda taghna, Mro. Anthony Borg ghat-tielet sena konsekuttiva qieghdin nipprezentaw banda ingliza gewwa il-gzira taghna.  Din ser tkun il-banda Rothwell Temperance Band li gejja mill-istess lokalita ta' Rothwell li jinsab in-naha ta fuq tal-Ingilterra. Dawn ser jaghmlu il-kuncert muzikali taghhom gewwa ic-Citadella Cultural Centre nhar il-Hadd li gej 3 t'April fis-6pm. Nheggukom biex tinghaqdu maghna ghax dan ser ikun kuncert b'differenza li mhux ta' min jitilfu
rothwell edited.jpg
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 249