Home
Il-Prekursur fil-festa tal-Madonna tas-Sokkors

Il-Prekursur fil-festa tal-Madonna tas-Sokkors

 

Ir-rahal ta' Kercem kien imiss li f'din il-gimgha li ghada kemm ghaddiet jiffestegjaw il-festa ad unur il-Madonna tas-Sokkors.  Il-Banda Prekursur tax-Xewkija hadet sehem ukoll f'din il-festa u kienet mistiedna sabiex taghmel marc tad-dimostrazzjoni precizament nhar il-Gimgha 11 ta' Lulju 2014.  Dan l-istess marc beda minn l-inhawi maghrufa bhala ta' Ghajn Tuta u lahaq il-qofol tieghu bit-tlugh tal-Madonna tas-Sokkors fil-pjazza principali.  Il-Banda San Girgor ta' Kercem akkumpanjat il-Banda taghna matul il-kors tas-servizz.

 

(artiklu u ritratti: Joseph Vella) 

kercem_14_1.jpg

kercem_14_2.jpg

kercem_14_3.jpg

kercem_14_4.jpg

kercem_14_5.jpg

kercem_14_6.jpg

kercem_14_7.jpg

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 209