Home
Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' Dejjem

Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' Dejjem

 

Ma sbieh il-jum tas-26 ta'Frar 2015 griet l-ahbar li sehibna Carmelo Attard maghruf bhala Nenu ta' Fantin, halla din id-dinja hekk habta u sabta.  Nenu barra li kien ragel ta' familja kien ukoll bandist attiv sa precizament nhar it-Tnejn li ghadda fejn attenda ghal li kellu ikun l-ahhar kuncert tieghu. Kull nhar ta' Tnejn qajla kien jitlef kuncert wiehed u wisq aktar servizz li taghmel is- Socjeta' Filarmonika Prekursur.   Tabilhaqq Nenu kien bandist ezemplari.  Mhux biss il-Banda Prekursur gawdiet mill-kwalitajiet tajbin ta' din il-persuna pero anke t-Teatru Giovanni rah kemm il-darba jirrecta fuq il-palk principali.  Il-Banda Prekursur ser teskorta il-Korteo nhar is-Sibt li gej fil-funeral tas-Sur Attard.  F'ism il-Kumitat, Surmastrijiet u bandisti nibghatu l-kondoljanzi lil familja tieghu.  

 

Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' dejjem.   

 

nenu.jpg 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 220