Scrolling Images
Home
Mater Dolorosa
Mater Dolorosa

Fil-Kazin tas-Socjeta Filarmonika Prekursur qeghda tigi imtella’ wirja li tikkonsisti fi Statwi u Pitturi ta’ diversi artisti li jfakkru din il-Gimgha Imqaddsa.  Kienu l-membri tal-kumitat is-Sur Darren Pace u s-Sur Jean Grima li bl-entuzjazmu taghhom hadmu sabiex din il-wirja setghet tkun possibli.  Minn hawn inheggeg lilkom vizitaturi ta’ dan is-sit elettroniku sabiex izzuru din l-esebizzjoni.  Il-ftuh ufficjali ta’ din il-wirja li ggib l-isem ‘Mater Dolorosa’ , sehh nhar il-Gimgha 11 t’April 2014, l-istess lejla li l-Banda Prekursur kienet impenjattiva bhal kull sena b’marc fil-pageant tad-Duluri.  Dan l-imsemmi marc funebru beda fil-Pjazza tar-rahal fejn il-protagonisti tal-pageant hargu mill-knisja arcipretali tax-Xewkija.  

F’isem il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika Prekursur nixtieq nawgura lilkom kollha l-Ghid it-Tajjeb!
 
{artiklu: Joseph Vella, ritratti: M'Angelo Camilleri} 
duluri_2014_7.jpg 
 
duluri_2014_1.jpg
duluri_2014_2.jpg
duluri_2014_3.jpg
duluri_2014_4.jpg
duluri_2014_5.jpg
duluri_2014_6.jpg
duluri_2014_8.jpg
 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 196