Home
Il-Pageant tad-Duluri - F'Hadd il-Palm
 Il-Pageant tad-Duluri - F'Hadd il-Palm
 
Wara l-pospostament ghal darba darbtejn, il-pageant tad-duluri fix-Xewkija gie imtella’ il-Hadd 29 ta’ Marzu 2015.  Ir-raguni li dan il-pageant gie pospost kienet minhabba li t-temp ma ippermettix li dan isir f’Jum id-Duluri pero it-temp iffavorina f’Hadd il-Palm.  Il-personalitajiet biblici flimkien mal-istatwi sinonimi mad-duluri bdew hergin mill-Knisja Arcipretali ghall-habta tas-6:30pm.  Ta’ min isemmi li dan il-pageant ilu jsir fix-Xewkija ghal dawn l-ahhar erbghin sena.  Il-Banda Prekursur esegwiet is-sehem taghha ghal dawn l-erbghin sena billi dejjem ippartecipat fil-pageant b’marci funebri quddiem l-Istatwa tad-Duluri li tant hi meqjuma fix-Xewkija.  Din is-sena ma kienetx eccezzjoni u s-Socjeta’ Filarmonika Prekursur kienet hemm takkompanja lil personifikazzjoni ta’ Sitna Marija b’Gesu mejjet f’idejjha.  
 
{artiklu: Joseph Vella, ritratti: M'angelo Camilleri} 
 
duluri_15_1.jpg
duluri_15_2.jpg
duluri_15_3.jpg
duluri_15_4.jpg
duluri_15_5.jpg
duluri_15_6.jpg
 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 224