Home
Il-Milied u s-Socjeta' Filarmonika Prekursur
 Il-Milied u s-Socjeta' Filarmonika Prekursur
 
Is-Sibt 19 ta’ Diċembru 2015, l-Eċċelenza Tagħha l-President tar-Republika ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca għamlet il-kampanja tal-Istrina f’Għawdex fejn żaret diversi irħula fosthom ir-raħal tax-Xewkija. Għal din l-okkażjoni Youth Band tal-banda Prekursur daqqet diversi għanjiet tal-Miliedfil-Knisja Rotunda tax-Xewkija. Id-direzzjoni kienet taħt Josef Attard.
 
Is-Sibt 19 ta' Dicembru 2015 saret l-ikla tal-milied mil-Banda Prekursur gewwa il-Cornucopia Hotel, fejn bosta xewkin kif ukoll bandisti attendew ghal din l-ikla fejn kellna wkoll diversi mistiedna distinti fostom lis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b' Diżabilità u Anzjanità Attiva Dr. Justyne Caruana kif ukoll lil Ministru Ghall-Ghawdex Dr. Anton Refalo. Waqt id-diskors tas-segretarju tas-Socjeta Filarmonika Prekursur, is-Sur Charles Borg habbar li Il-Banda Prekursur ser tkompli tikteb l-istorja taghha fis-sena 2016, fejn il-Banda Prekursur ser taghmel kuncert muzikali gewwa it-Teatru Manoel. Il-Kumitat jirringrazzja lil kull min attenda ghall-din likla 

Il-Ħadd 20 ta Diċembru 2015 ġie organizzat it-tieni edizzjoni ta’ D Youth Band Christmas Concert fil-sala Żakkarija Cilia tal-każin tal-banda Prekursur.  Il-kunċert beda bl-għanja tradizzjonali li jġib isem Angels we have heard on high.  Din hija għanja tal-Milied ta’ oriġini franciża.  It-tieni silta mużikali, Christmas Medly, arranġament mużikali  ta’ Josef Attad.  Wara kien imiss Holy Night arranġament ieħor ta’ Josef Attard, għal Solo Saxafon Alto, li ndaqq minn Izakk Bajada.  Eżatt wara ġiet esegwita medley tal-Milied, bl-isem ta’ A Jubilant Christmas, b’ arranġement ta Paul Jennings.  L-aħħar silta mużikali li ndaqqet iggib l-isem Christmas Finale, arranġament mużikali ta’ Paul Jennings.

Il-Hamis 24 ta’ Dicembru 2015 il-Banda Prekursur daqqet fil-pucissjoni tradizzjonali tal-Milied li bdiet mill-fergha tal-muzew tas-Subien u lahqet il-qofol taghha fil-pjazza San Gwann Battista.  
 
{artiklu u ritratti: Jason Attard, M'angelo Camilleri} 
 
 m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m7.jpg
m6.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg
m14.jpg
m15.jpg
m16.jpg
m17.jpg
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 244